Πολιτική Ακυρώσεων και Επιστροφών

Πολιτική Ακυρώσεων και Επιστροφών

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, μέσω e-mail κατά οποιανδήποτε στιγμή, αλλά φυσικά πριν την αποστολή των  προϊόντων. Η ακύρωση της παραγγελίας ισχύει μόνο με την γραπτή επιβεβαίωση της εταιρίας μας.

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προϊόντα να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δηλ. αχρησιμοποίητα, σφραγισμένα, χωρίς ζημίες και στην γνήσια συσκευασία τους, και να διαθέτετε την απόδειξη αγοράς. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Αφού ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί η κατάσταση του προϊόντος, θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχα και η επιστροφή των χρημάτων, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει κατά την παραγγελία σας.

Σας συνιστούμε να μην αποδεχθείτε την παραγγελία σας, εάν διαπιστώσετε κατά την παραλαβή από το courier - DHL ότι το πακέτο είναι αλλοιωμένο (π.χ. χτυπημένο ή ανοιγμένο). Tο πακέτο επιστρέφεται σε μας και εμείς επικοινωνούμε μαζί σας.

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestellt am (*) ____________ / erhalten am (*) __________________

________________________________________________________
Name des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

_________________________
Datum

(*) Unzutreffendes streichen

Κλείσιμο